Klinika Stomatologiczna ALL-DENT Piaseczno
Lekarze

Renata Skrabska – Kubik

lekarz stomatolog, specjalista protetyk, implantolog

Absolwentka Akademi Medycznej  w Warszawie. W następnych latach pogłebiała swoją wiedzę i uzyskała pierwszy stopień specjalizacji ze stomatologii ogólnej. Przez kolejne lata poszerzała umiejętności z zakresu protetyki i zdobyła tytuł specjalisty protetyki stomatologicznej. Uczestniczyła i uczestniczy w szkoleniach i konferencjach w kraju i zagranicą teoretycznych i praktycznych z zakresu protetyki, chirurgii, a szczególnie implantologii. W 2016 ukończyła Curriculum Implantologiczne na Uniwersytecie im. Goethego w Frankfurcie. Dzięki zdobytej wiedzy od wielu lat przeprowadza zabiegi kompleksowego leczenia protetyczno-implantologicznego, zapewniając tym duży komfort i poczucie bezpieczeństwa swoim pacjentom. Wspólpracuje z dr.Beatą Bartosz-Głowacką- lekarzem ortodontą i wykonuje zabiegi piezocision - w celu przyspieszonego leczenia ortodontycznego, polegające na ultradzwiękowym nacięciu kości umożliwiającym szybsze przesuwanie zębów.


Beata Bartosz – Głowacka

lekarz stomatolog, specjalista ortodonta

Absolwentka Akademii Medycznej w Lublinie – 1997 r. – dyplom z wyróżnieniem. Od 2000 roku członek Polskiego Towarzystwa Ortodontycznego. W 1999 r. odbyła pierwsze kursy i szkolenia ortodontyczne z zakresu aparatów stałych. Dotychczas odbyła ponad 150 szkoleń, warsztatów i kursów ortodontycznych prowadzonych wykładowców z Europy, obu Ameryk, Australii, Izraela i Turcji. Prowadzi leczenie ortodontyczne dzieci i dorosłych z wykorzystaniem aparatów stałych i zdejmowanych oraz technik mieszanych. Zainteresowania szczególne to leczenie interdyscyplinarne, holistyczne planowanie leczenia ortodontycznego w celu uzyskania rezultatów powyżej normy w sensie estetyki, funkcji i stabilności.


Marzena Żurawska

lekarz stomatolog

Absolwentka Akademii Medycznej w Białymstoku, którą ukończyła w 2005 roku. Od wielu lat zajmuje się leczeniem zarówno dorosłych, jak i dzieci, regularnie poszerzając swoją wiedzę na szkoleniach i konferencjach z zakresu protetyki, endodoncji oraz stomatologii dziecięcej. Szczególną satysfakcję sprawia jej leczenie dzieci, które jako pierwsze pokolenie mają szansę być wolne od strachu i stresu przed wizytą dentystyczną. Wszystko to dzięki indywidualnemu podejściu do pacjenta i wykorzystaniu najnowszych technik leczenia i znieczulenia.


Iwona Lupa

lekarz stomatolog

Absolwentka Pomorskiej Akademii Medycznej w Szczecinie. Staż podyplomowy odbyła w Wojewódzkim Centrum Stomatologii w Warszawie. Ukończyła wiele kursów praktycznych i teoretycznych w zakresie stomatologii zachowawczej, endodoncji, pedodoncji i periodontologii. Posiada kilkunastoletni staż pracy oraz bogate doświadczenie praktyczne w profilaktyce i leczeniu dzieci oraz młodzieży. Szczególnie wrażliwa na objawy chorób przyzębia.


Magdalena Miernik

lekarz stomatolog

Ukończyła Akademię Medyczną w Lublinie oraz studia podyplomowe w University of Quebec,Szkole Głównej Handlowej,Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim.Posiada wieloletni staż pracy oraz bogate doświadczenie w leczeniu dorosłych i dzieci nabyte zarówno w Polsce jak i za granicą,głownie w Wielkiej Brytanii i USA.Jednocześnie na bieżąco podnosi kwalifikacje uczestnicząc w licznych kursach szkoleniowych i konferencjach z zakresu: stomatologii zachowawczej,endodoncji,pedodoncji, periodontologii,chirurgii stomatologicznej,protetyki,implantologii, medycyny estetycznej,prawa medycznego zarówno w kraju jak i za granicą.


Franczak Ewa

lekarz stomatolog

Ukończyła Akademię Medyczną w Warszawie. Po paru latach szkoleń pod okiem specjalistów i pogłębianiu swojej wiedzy teoretycznej w roku 1997 zdała egzamin na pierwszy stopień specjalizacji ze stomatologii ogólnej. Ciągle poszerza swoją wiedzę na kursach, szkoleniach i konferencjach. Szczególną uwagę przykłada do nowoczesnej endodoncji - praca przy użyciu mikroskopu. W tej dziedzinie ma wieloletnie doświadczenie i mnóstwo sukcesów. Stomatologia jest zawodem świadomie przez nią wybranym. Jest lekarzem z pasją wykonującym swój zawód.


Agnieszka Kida

asystentka

Absolwentka Policealnej Szkoły Medycznej "Nova Centrum Edukacyjne". Uzyskała dyplom kwalifikacji zawodowych asystentki stomatologicznej. Ukończyła liczne kursy i szkolenia:kurs pierwszej pomocy, postępowania w stanach zagrożenia życia, pracy na cztery ręce, nowoczesnej asysty, implantologii dla zespołów stomatologicznych, higienizacji pacjenta, opieki nad pacjentem-pracy z dzieckiem. W gabinecie zajmuje się organizacją i przygotowaniem placówki do pracy, opieką nad pacjentem oraz asystowaniem lekarzowi "praca na 4 ręce. Jest energiczna, pełna uśmiechu i zaangażowania.


Klaudia Szewczyk

asystentka

Ukończyła studium medyczne o profilu Asystentki Stomatologicznej potwierdzając kwalifikacje zawodowe egzaminem państwowym oraz uzyskanym dyplomem. Ukończyła kurs pierwszej pomocy oraz uczestniczyła w konferencjach poszerzających wiedzę zawodową. W gabinecie zajmuje się organizacją i przygotowaniem miejsca pracy, opieką nad pacjentem oraz asystowaniem lekarzowi jak również rejestracją pacjentów. Zawsze chętnie pomaga pacjentom, uśmiechnięta, zaangażowana.