Dr Beata Bartosz – Głowacka

Absolwentka Akademii Medycznej w Lublinie – 1997 r. dyplom z wyróżnieniem. Od 2000 roku członek Polskiego Towarzystwa Ortodontycznego. Swoją edukację ortodontyczną rozpoczęła od 1999 r. i szkolenia ortodontyczne z zakresu aparatów stałych. Dotychczas odbyła ponad 200 szkoleń, warsztatów, kursów, sympozjów ortodontycznych prowadzonych wykładowców europejskich, amerykańskich ale także pochodzących z Australii, Izraela czy Turcji. Prowadzi leczenie ortodontyczne dzieci, młodzieży i dorosłych z wykorzystaniem aparatów stałych i ruchomych oraz technik mieszanych. Zainteresowania szczególne to leczenie interdyscyplinarne, holistyczne planowanie leczenia ortodontycznego w celu uzyskania rezultatów powyżej normy w sensie estetyki, funkcji i stabilności. Od 25 lat w zawodzie, od ponad 20 pochłania ją wyłącznie ortodoncja. Przyjmuje także pacjentów anglojęzycznych.

SPECJALIZACJE

EDUKACJA

 • lekarz stomatolog,
 • specjalista ortodonta
 • Akademia Medyczna w Lublinie
 • Specjalizacja w dziedzinie ortodoncji

UKOŃCZONE KURSY

CERTYFIKATY

 • “Holistyczne podejście do leczenia wad zgryzu” 13-14.01.2023 r
 • “Ortodontyczne leczenie wczesne – szerokie drogi oddechowe, piękna twarz, stabilna okluzja” 23-24.09.2022 r
 • “Holistyczne podejście do leczenia wad zgryzu. Zabiegi na tkankach twardych i miękkich” 14-15.01.2022 r
 • “Wygodne i skuteczne leczenie elignerami – system orthero” 16.12.2022 r
 • “Certyfikat ukończenia czterech kursów dr Tiziano Baccetti”
 • “Zaawansowane stosowanie protokołu leczenie dr Pitts’a” 25-26.11.2022 r
 • “Obrazowanie wolumetryczne w radiodiagnostyce stomatologicznej – trzeci wymiar pantomografii” 15.05.2021 r
 • “Certificate of participation in Warsaw Orthodontic Congress” 23-24.05.2019 r
 • “The 3D airway & “Clinical Cases and problem solving” 22.05.2019 r
 • “Pierwsze sympozjum Perio-orto-implanty” 1.09.2017 r
 • “Rola leczenia ortodontycznego w zdrowym funkcjonowaniu układu żucia” 14-15.10.2016 r
 • “Nowoczesna ortodoncja: jak wykorzystać współczesne technologie? Od skanów przez media społecznościowe po aparaty samoligaturujące. Współpraca interdyscyplinarna: optymalizacja wyników leczenia złożonych problemów u pacjentów ortodontycznych” 30.11-1.12.2018 r
 • “90th Congress of the European Orthodontic Society” 18-22.07.2014 r