Metamorfozy

Opis: Pacjent zgłosił się z powodu dużego starcia zębów oraz braku widoczności zębów w uśmiechu. Nie odpowiadała pacjentowi również estetyka uśmiechu. Zęby zostały wyleczone zachowawczo, wykonano korony pełnoceramiczne wydłużające zęby tak by stały się widoczne w uśmiechu. Kolor uzupełnień protetycznych został uzgodniony z pacjentem, w dalszej kolejności zaplanowano wykonanie podobnych uzupełnień na dole.

Opis: Pacjent zgłosił się z powodu utraty jedynki górnej lewej. Wykonano implant premium Ankylos C/X oraz w części protetycznej łącznik indywidualny szwedzki Atlantis i koronę pełnoceramiczną z Cut-Back. 

Opis: Pacjent zgłosił się z powodu patologicznie startych zębów i bardzo nasilonej próchnicy. Dwójkę górną lewą usunięto i uzupełniono w moście pełnoceramicznym. Na pozostałe zęby wykonano korony pełnoceramiczne z odbudową zwarcia. Przyszłościowo pacjent planuje leczenie zębów dolnych i uzupełnienie braku zęba implantem.

Opis: Pacjentka zgłosiła się z chęcią odzyskania estetycznego uśmiechu. Obecne zęby usunięto, wprowadzono jednoczasowo pięć implantów premium Ankylos C/X na których wykonano 12 punktowy most pełnoceramiczny z Cut-Back na indywidualnych łącznikach szwedzkich Atlantis. Most jest przykręcany na stałe, pacjentka jest bardzo zadowolona, czuje się jakby odzyskała swoje zęby.

Opis: Pacjent zgłosił się z jedynką górną lewą która psuła uśmiech i nie nadawała się do leczenia. Ząb usunięto i jednocześnie wprowadzono implant premium Ankylos C/X po czym wykonano na indywidualnym łączniku szwedzkim Atlantis koronę pełnoceramiczną z Cut-Back. Zdjęcie wykonano zaraz po przykręceniu korony. 

Opis: Pacjent był niezadowolony z estetyki swojego uśmiechu. Wykonano licówki porcelanowe na zęby przednie, które całkowicie poprawiły estetykę i usatysfakcjonowały pacjenta.

Opis: Pacjent chciał poprawić wygląd swojego uśmiechu. Wykonano korony pełnoceramiczne z Cut-Back na bardzo zniszczone jedynki oraz implant  premium Ankylos C/X dwójki górnej lewej. Pozostałe zęby został wyczyszczone i następnie wybielone.

Opis: Pacjent zgłosił się z problemem nieestetycznych zębów górnych przednich. Jedynkę górną prawą zastąpiono implantem premium Ankylos C/X, natomiast na jedynkę górną lewą wykonano koronę pełnoceramiczną z Cut-Back.