Implanty


Implanty zostały wprowadzane po raz pierwszy nieco ponad 30 lat temu, jednak od tego czasu ta najmłodsza dziedzina stomatologii bardzo się rozwinęła. Wykorzystuje ona zjawisko osteointegracji – czyli zrastania się tytanowego Implantu z kością. Implanty są rozwiązaniem dość kosztownym, ale stanowią idealne rozwiązanie przy brakach zębowych. Możemy uzupełniać braki pojedynczych zębów, jak również wykorzystać Implanty do osadzenia mostów. Niekiedy Implanty stanowią podparcie dla protezy, która bez nich nie trzymała się w sposób zadowalający. Implanty - są objęte 5-letnią gwarancja, a ich przyjmowalność sięga 98%. W razie odrzucenia Implantu (decyduje pierwsze kilka do kilkunastu tygodni) kolejny zabieg wykonujemy dla Państwa bezpłatnie.

Implanty lidera na rynku DENTSPLY Friadent.

Cały proces wprowadzania implantu można podzielić na etapy:

 • część chirurgiczna – wprowadzenie Implantu. Zabieg wykonujemy w znieczuleniu miejscowym, więc jest całkowicie bezbolesny, porównywany do ekstrakcji zęba. Zaczyna się od nacięcia dziąsła w celu odsłonięcia kości, w której nawiercany jest niewielki otwór w zaplanowanym miejscu służący do osadzenia tytanowego Implantu. W kolejnym etapie wszczepiony Implant zakrywa się odpreparowanym fragmentem dziąsła i zakłada szwy, które są zdejmowane po ok. 10 dniach. Następnie przez okres od 2 do 3 miesięcy czekamy na osteointegracja czyli - zrastanie się implantu z kością.
 • kształtowanie dziąsła – to kolejny etap, na którym lekarz mocuje do Implantów, po niewielkim nacięciu dziąsła, śrubę gojącą, by wyprofilować brzeg dziąsła – po trzech tygodniach można już pobrać wyciski.
 • wyciski – wykonywane przez lekarza po wygojeniu dziąsła. Czekamy zwykle na prace protetyczną do 2 tygodni.
 • oddanie gotowej pracy – prace na Implantach to najczęściej:
  • Korony – odtworzenie pojedynczego zęba
  • Mosty – uzupełnienie kilku brakujących zębów lub odtworzenie całości uzębienia
  • Protezy całkowite typu „overdenture – umieszczenie zamków na wprowadzonych Implantach zapewniają bardzo mocne trzymanie się protezy tego typu
  • sterowana regeneracja kości – zwykle wykonywana w trakcie Implantacji, a czasami (gdy podłoże kostne nie jest wystarczające do wprowadzenia Implantu) przed Implantacją. Stosujemy najczęściej biomateriały – materiały kościozastępcze.
  • podniesienie dna zatoki szczękowej (sinus lift) – zabieg wykonuje się w znieczuleniu miejscowym, w odcinkach bocznych szczęki, gdzie na ogół dawno pacjent stracił zęby – najczęściej w trakcie jednoczesnej Implantacji. Zabieg polega na odsunięciu do góry błony śluzowej i podłożeniu materiału kościozastępczego (najczęściej stosujemy szwajcarskie materiały Bio-guide i Bio-oss)