Dr Renata Skrabska – Kubik

Absolwentka Akademii Medycznej  w Warszawie. W następnych latach pogłębiała swoją wiedzę i uzyskała pierwszy stopień specjalizacji ze stomatologii ogólnej. Przez kolejne lata poszerzała umiejętności z zakresu protetyki i zdobyła tytuł specjalisty protetyki stomatologicznej. Uczestniczyła i uczestniczy w szkoleniach i konferencjach w kraju i zagranicą teoretycznych i praktycznych z zakresu protetyki, chirurgii, a szczególnie implantologii. W 2016 ukończyła Curriculum Implantologiczne na Uniwersytecie im. Goethego w Frankfurcie. W lutym 2019 uczestniczyła w szkoleniu w Niemczech u Profesora Dr.Khourego ,,Augmentation procedures ” -technika przeszczepów kości i tk.miękkich . Na początku 2019 również ukończyła kurs DSD -Digital Smile Design – poszerzając umiejętności leczenia implanto-protetycznego o zaawansowane techniki postępowania cyfrowego i technologie CAD-CAM . W latach 2021-2022 ukończyła Implant Prosthodontic Program w Mediterranean Prosthodontic Institute w Hiszpanii i University of North Carolina w USA – dr Fernanda Vizcaya.  Dzięki zdobytej wiedzy od wielu lat przeprowadza zabiegi kompleksowego leczenia protetyczno-implantologicznego, zapewniając tym duży komfort i poczucie bezpieczeństwa swoim pacjentom. Współpracuje z dr. Beatą Bartosz-Głowacką- lekarzem ortodontą i wykonuje zabiegi piezocision – w celu przyspieszonego leczenia ortodontycznego, polegające na ultradźwiękowym nacięciu kości umożliwiającym szybsze przesuwanie zębów.

SPECJALIZACJE

EDUKACJA

 • lekarz stomatolog,
 • specjalista protetyk,
 • implantolog,
 • stomatologia ogólna
 • Akademia Medyczna w Warszawie
 • Specjalizacja I stopnia stomatologia ogólna
 • Specjalizacja II stopnia z protetyki
 • Curriculum Implantology na Uniwersytecie im. Goethego we Frankfurcie 20016-2018r
 • Implant Prosthodontic Program na Mediterranean Prosthodontic Institute w Castellon, Hiszpania
 • Implant Prosthodontic Program na University of North Carolina, USA

UKOŃCZONE KURSY

CERTYFIKATY

 • „Augmentation procedures part I: bone harvesting techniques, augmentation and soft tissue surgery” u prof. Dr. F. Khoury w Olsberg, Niemcy
 • Implant Prosthodontic Program na Mediterranean Prosthodontic Institute w Castellon, Hiszpania oraz Universitet of North Carolina w USA 2021, 2022
 • “Curriculum of oral implantology at the Johann Wolfgang Goethe University in Frankfurt Am Main” 14.10.2016 r
 • “Praktyczny kurs z augmentacji i regeneracji tkanek miękkich i twardych” 10-11.09.2021 r
 • “Przygotowanie oraz zastosowanie fibryny bogatopłytkowej” 30.11.2019 r
 • “Systemy CAD/CAM w stomatologii estetycznej, protetyce i implantologii” 7-8.06.2019 r
 • “Sympozjum International Team for Implantology” 12.10.2019 r
 • “Nowe trendy w implantologii i chirurgii przyzębia ” 13-14.04.2018 r
 • “Nawigacja komputerowa oraz protokoły postępowania cyfrowego w leczeniu implantologicznym ” 02-03.03.2018 r
 • “Regeneracja pionowych ubytków kostnych wokół zęba po leczeniu ortodontycznym.Zarządzanie tkankami miękkimi przy pokrywaniu recesji powstałych w wyniku leczenia ortodontycznego  ” 15.03.2014 r
 • “Podstawy uzupełnień mocowanych kohezyjnie i adhezyjnie ” 20-21.05.2015 r
 • “Piezochirurgia – nowy wymiar bezpieczeństwa i precyzji w chirurgii stomatologicznej” 16.06.2014 r
 • “Licówki porcelanowe, krok po kroku” 8/9.11.2014 r
 • “Nowoczesne leczenie implantologiczne. Procedury i techniki kliniczne w pryzmacie własnych doświadczeń.” 15.11.2013
 • “Techniki augmentacji wyrostka z jednoczesną implantacją” 8.11.2008 r
 • “Nowoczesne koncepcje leczenia i zarządzanie komplikacjami przy użyciu techniki Sterowanej Regeneracji Kości i Tkanek.” 19.04.2008 r
 • “Co wybrać: augmenracja kością auto – czy ksenogenną” 12.11.2005 r
 • “Procedury chirurgiczne i techniki przeszczepienia bloków kostnych i podnoszenia dna zatoki szczękowej” 10.03.2005 r
 • “ Zaawansowane techniki implantologiczne i nowoczesne techniki sterowanej regeneracji kości i tkanek ” 10-11.03.2005 r
 • “Międzynarodowe Seminarium Quintessenz. Implant 2004 idea, sztuka, praktyka” 12-14.11.2004 r
 • “Praktyczne aspekty sterowanej regeneracji kości w oparciu o najnowsze dane kliniczne” 12.11.2004 r
 • “Odbudowa protetyczna na implantach” 8-10.11.2002 r