Logo-ALL-DENT

Agnieszka Kida

Absolwentka Policealnej Szkoły Medycznej ,,Nova Centrum Edukacyjne” Uzyskała dyplom kwalifikacji zawodowych higienistki stomatologicznej. Stale podnosi swoje kwalifikacje poprzez uczestnictwo w kursach i szkoleniach.

Ukończyła: kurs pierwszej pomocy, postępowanie w stanach zagrożenia życia, pracy na „cztery ręce”,nowoczesnej asysty, implantologii dla zespołów stomatologicznych, opieki nad pacjentem oraz kurs profesjonalnej asysty ortodontycznej. W gabinecie zajmuje się profesjonalną higienizacją pacjenta, organizacją pracy zespołu asystenckiego. Współpracuje z lekarzem implantologiem oraz ortodontą.

SPECJALIZACJE

EDUKACJA

  • Higienistka stomatologiczna

UKOŃCZONE KURSY

CERTYFIKATY