Gabinet ma w swojej ofercie możliwość wykonania zdjęć wewnątrzustnych przy użyciu radiografii cyfrowej zapewniającej najwyższej jakości rozdzielczość przy użyciu czujnika VATECH EzSensor. Zapewnia on doskonały obraz zdjęcia rtg które ułatwia i udoskonala pracę lekarza. W All-dent posiadamy również pantomograf cyfrowy VATECH Pax i CEPH - dający możliwość wykonywania zdjęć pantomograficznych i cefalometrycznych, które są niezbędne w ortodoncji , implantologii , protetyce jak i stomatologii zachowawczej. Zdjęcia cyfrowe zapewniają największą dokładność przy minimalnym naświetleniu pacjenta.