Pantomogram VATECH Pax i CEPH - Cyfrowy RTG Zęba


Klinika Stomatologiczna ma w swojej ofercie możliwość wykonania zdjęć wewnątrzustnych przy użyciu radiografii cyfrowej zapewniającej najwyższej jakości rozdzielczość przy użyciu czujnika VATECH EzSensor. Zapewnia on doskonały obraz zdjęcia RTG zęba, które ułatwia i udoskonala pracę Lekarza. Klinika Stomatologia All-DENT posiada profesjonalny Pantomogram VATECH Pax i CEPH - dający możliwość wykonywania zdjęć pantomograficznych i cefalometrycznych, które są praktycznie niezbędne w takich obszarach stomatologii jak Ortodoncja, Implantologia, Protetyka oraz Stomatologia Zachowawcza. Największą dokładność przy minimalnym naświetleniu pacjenta zapewniają Cyfrowe zdjęcia RTG.